Miljø hos MAX

Vi har gennem årene arbejdet bredt med miljøet. Tilbage i 1969 traf vi vores første registrerede miljøvalg, da Curt og Britta, der grundlagde MAX i den lille mineby Gällivare, som ligger over polarcirklen, valgte at købe en aluminiumskasse til genbrug af bølgepap i stedet for vinterdæk.

Udregning af klimapåvirkning

Hvert år opgør vi udledningen af drivhusgasser i hele vores værdikæde fra landmandens jord til gæstens bord, og endda inklusiv gæsternes rejser til og fra restauranten (scope 1, 2 og 3).  Vi følger metoderne Greenhouse Gas Protocol og ISO 14067. Analysen er tredjepartsverificeret af EY. Du kan finde den seneste klimaanalyse her.

Reducering af klimabelastningen

Vi har reduceret emissioner fra fødevarer med 30 % per 1.000 kilokalorier mellem 2015 og 2021 ifølge World Resource Institute. Dette er i tråd med FN's mål om 1,5 grader.

Ti tiltag, der har reduceret udslippet i vores værdikæde

  1. Verdens første klimamærkede menu i 2008: For at gøre det nemt for vores gæster at vælge mad med lav klimapåvirkning hos os. Vi rapporterer klimaaftrykket for alt, og de måltider, der ligger under et kilo kuldioxidækvivalenter (CO2e), er markeret med det blå symbol "Lavt CO2e".
  2. Branchens bredeste udvalg af grønne burgere med lav klimabelastning: Det vigtigste, vi kan gøre for klimaet, er at sikre, at burgere med lav klimabelastning smager mindst lige så godt som burgere med høj klimabelastning. Salget af grønne burgere, lakto-ovo eller helt plantebaserede burgere, er steget med 900 % mellem 2014 og 2021.
  3. Kun omkring 1 % madspild i vores egne processer på restauranterne.
  4. Maden er fri for palmeolie.
  5. 100 % grøn el (i Sverige 100 % vindkraft siden 2008).
  6. Brugt fritureolie sælges og omdannes til biobrændsel.
  7. Energispareprogram på restauranterne.
  8. Grønne firmabiler.
  9. Ladestationer til elbiler for vores gæster.
  10. Unødvendig emballage udfases, og der anvendes en større andel af genanvendt eller fornybart emballagemateriale.

Binding af kuldioxid

Ifølge FN's Parisaftale skal menneskeheden både reducere udledningen radikalt og også binde en del af den kuldioxid, der allerede er sluppet ud i atmosfæren, for at have en chance for at lykkes med at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader. 

Siden 2008 har MAX Burgers fået plantet mere end 3 millioner træer i troperne på et areal svarende til cirka 10.000 fodboldbaner. Mængden af kuldioxid, som træerne binder, svarer til den mængde kuldioxid som cirka 390.000 biler, der kører på fossilt brændstof udleder på et år. 

At plante træer er en effektiv måde at fjerne kuldioxid på. Gennem fotosyntesen optager træerne kuldioxid, som derefter lagres i biomassen. Siden 2018 har MAX finansieret træer, der binder, hvad der svarer til 110 % af hele vores værdikædes udledning af klimagasser. 

Træerne er tredjepartskontrollerede og certificerede i henhold til Plan Vivo-metoden. Lokalt bidrager træerne til styrkede jordrettigheder for de tusindvis af små landejere, der planter dem, men også til reduceret fattigdom, reduceret erosion, reduceret tørke og øget biodiversitet. Du kan læse mere om vores nøje udvalgte skovbrugsprojekter i Uganda, Nicaragua og Mexico hos vores partner Zeromission.

I vores bæredygtighedsrapport er vores bæredygtighedsarbejde beskrevet mere detaljeret, og i vores klimaanalyse redegør vi for alle detaljerne i vores klimaberegninger.