Privatlivspolitik

Opdateret: 2022-05-02.

Hos MAX Burgers Aktiebolag værner vi om dit privatliv. Når du på en eller anden måde kommer i kontakt med os, kan det indebære, at vi behandler dine personoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, personnummer, telefonnummer m.m.). Denne privatlivspolitik har til formål at beskrive, hvorfor vi har brug for at behandle dine personoplysninger, hvornår vi gør det, og hvordan vi behandler dem. Vi ønsker også at fortælle dig om vores forpligtelser og dine rettigheder. Du behøver kun at læse den del, der er relevant for dig.

 

MAX Burgers Aktiebolag ("MAX") er den dataansvarlige for den behandling af personoplysninger, der er beskrevet i denne politik. Det betyder, at det er os, der "beslutter", hvorfor vi har brug for at behandle dine personoplysninger, og at det er os, der er hovedansvarlige. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne politik og/eller vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på info@max.se eller ved at ringe till 0920–89000.

Herunder forklarer vi, hvorfor vi behandler dine personoplysninger, hvilken slags oplysninger det drejer sig om, og om vi deler oplysningerne med andre. Vi har delt forklaringen op mellem forbrugere (privatpersoner) og repræsentanter for erhvervslivet.

Derefter følger et fælles afsnit om, hvor vi opbevarer dine personoplysninger, og hvordan vi beskytter dem. Her beskriver vi også dine rettigheder og forklarer, hvor du kan henvende dig, hvis du har spørgsmål, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du er utilfreds med noget.

Forbrugere

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger (vores formål)?

Opfyldelse af aftaler med forbrugere

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger til dette formål?

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne opfylde vores kontrakt med dig, f.eks. for at kunne modtage og behandle din bestilling, give dig besked om, at bestillingen er klar og levere den. Vi har også brug for at kunne administrere din betaling til os. Hvis du vælger at gemme kreditkort (Recurring Payments/EasyPayment), anvendes en tokeniseringsløsning, der leveres af vores betalingsudbyder. Kortoplysninger gemmes aldrig i nogen af vores onlinetjenester.

Den behandling, vi udfører, er baseret på den kontrakt, du har indgået/er i færd med at indgå med os (opfyldelse af kontrakten).

Hvor længe opbevarer vi dine data?

Vi gemmer dine data med henblik på administration og opfyldelse af bestillingen og i kort tid derefter, men ikke længere end 24 måneder efter den seneste aktivitet.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Partnere kan bruge dine personoplysninger på vores vegne, men kun til de formål, der er beskrevet her. De må heller ikke beholde dem efter samarbejdets ophør. Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjeparter.

Markedsføring til forbrugerne

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger til dette formål?

Ligesom andre virksomheder eller organisationer har vi en interesse i at markedsføre os selv og vores produkter over for folk, der er eller ønsker at blive vores kunder. Derfor behandler vi dine personoplysninger med henblik på markedsføring (til forbrugere). Vores vurdering er, at vi har det, som loven kalder en "legitim interesse", når vi behandler de personoplysninger, vi har indsamlet, for at markedsføre os selv og vores produkter. Vi sender og/eller præsenterer f.eks. tilbud og rabatter via e-mail, sms eller sociale medier.

De personoplysninger, der anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af og i selve markedsføringen, er generelle, ikke-følsomme oplysninger, som i mange tilfælde er tilgængelige i offentlige registre, eller som du selv har valgt at udlevere til os. Dette omfatter blandt andet dit navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer. Vi indsamler også data såsom telefonnummer, e-mailadresse, adresse og postadresser fra offentlige kilder såsom SKAT eller fra individuelle adresseudbydere. Hvis dine data kommer fra en tredjepart, vil det fremgå af vores kommunikation med dig, hvilken tredjepart det drejer sig om.

Du har altid ret til at bestemme, hvordan du vil modtage dine tilbud ved at takke ja eller nej til f.eks. e-mail eller sms.

Hvor længe opbevarer vi dine data?

Vi gemmer dine data, så længe vi har et kundeforhold til dig, f.eks. ved at du har en brugerkonto online, men ikke længere end 24 måneder efter, at du sidst har været i kontakt med os.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Samarbejdspartnere kan bruge dine personoplysninger på vores vegne, men kun til de formål, der er beskrevet her. De må heller ikke beholde dem efter samarbejdets ophør. Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjeparter.

Profilering.

Vi ønsker naturligvis, at du skal finde de oplysninger, som vi præsenterer for dig, interessante og relevante. I forbindelse med markedsføring foretager vi derfor en såkaldt profilering. Det kan f.eks. indebære, at vi ser på din bestillingshistorik eller de produkter, du har vist interesse for, så vi kan give dig tilbud, som vi tror, at du vil synes om.

Hvis du tillader deling af din placering på din mobilenhed og/eller computer, bruges din placering til at tilpasse vores onlinetjenester og brugeroplevelse. Vi kan også bruge din placering til at vise dig lokale tilbud.

Du kan til enhver tid give os besked om, at vi ikke skal bruge profilering, eller at du ikke ønsker at modtage yderligere direkte markedsføring fra os. Det kan du gøre ved at kontakte os via info@max.se eller +46(0)920-89000 og bede om hjælp til at oprette en blokering.

Reklameblokering

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger til dette formål?

Hvis du har givet os besked om, at du ikke ønsker at modtage vores markedsføring, skal vi imødekomme din anmodning, og vi er dermed nødt til at gemme dine personoplysninger på vores blokeringsliste (ellers kan vi ikke holde styr på, om du ønsker at modtage vores reklamer i fremtiden).

De oplysninger, vi behandler, er navn, telefonnummer og postadresse. Af hensyn til dit privatliv kontrollerer vi ikke, om du stadig bor på adressen, så du skal selv huske at opdatere oplysningerne, hvis du flytter. Vi behandler oplysningerne på grundlag af en juridisk forpligtelse.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer oplysningerne, så længe de er relevante, dvs. så længe vi har brug for at sikre, at vi ikke behandler dine personoplysninger til markedsføringsformål.

Brugerkonto og kundeklub

For at kunne administrere din brugerkonto eller MAX-kundeklub og opfylde vores forpligtelser har vi brug for at behandle nogle af dine personoplysninger. Dette omfatter blandt andet kontaktoplysninger såsom dit navn, dit telefonnummer og din e-mailadresse eller din bestillingshistorik. Det omfatter også den adgangskode, som du fik ved oprettelsen af kontoen, og som gør det muligt at logge ind på en brugerkonto. Den gemmes krypteret, og du er selv ansvarlig for at vælge en stærk adgangskode og holde den hemmelig.

Vi behandler personoplysninger til dette formål på grundlag af det, som loven kalder opfyldelse af en kontrakt.

Profilering m.m.

For at vi i overensstemmelse med vores kundeklubforpligtelser kan tilbyde dig relevante tilbud, ser vi på, hvad du plejer at bestille (din bestillingshistorik). Hvis du vælger ikke at oplyse dette eller at gøre indsigelse mod profilering, kan vi kun tilbyde dig generiske tilbud.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe du er registreret som bruger/medlem af kundeklubben og op til 24 måneder derefter.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Samarbejdspartnere kan bruge dine personoplysninger på vores vegne, men kun til de formål, der er beskrevet her. De må heller ikke beholde dem efter samarbejdets ophør. Vi sælger ikke dine personoplysninger til tredjeparter.

Forbrugerundersøgelser

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne udsende forbrugerundersøgelser.

Vi benytter forskellige aktører (tredjeparter) til at gennemføre forskellige undersøgelser på vores vegne. Når du bliver kontaktet i forbindelse med en sådan undersøgelse, er det således ikke, fordi du står i vores registre, men i tredjeparters registre, f.eks. fordi du har angivet, at du er villig til at deltage i forskellige undersøgelser. Vi kan dog kontakte aktørerne og sende en undersøgelse ud via dem, hvilket betyder, at vi i henhold til GDPR også behandler dine personoplysninger og dermed er dataansvarlige.

Vi kontakter kun tredjeparter og informerer dem om den undersøgelse, som vi ønsker at få besvaret, samt den målgruppe, som vi ønsker skal modtage undersøgelsen.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af en interesseafvejning, hvor vi vurderer, at vi har en legitim interesse i at kunne sende undersøgelser vedrørende vores virksomhed og de produkter, vi tilbyder, med det formål at analysere, udvikle og strømline vores virksomhed. Hvis du ikke ønsker at deltage i fremtidige undersøgelser, kan du enten kontakte os via info@max.se eller følge linket i e-mailen.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi behandler dine oplysninger med henblik på gennemførelse af undersøgelsen og i en kort periode derefter.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi deler ikke dine personoplysninger med nogen tredjepart, medmindre det kræves ved lov.

Analyse og udvikling af onlinetjenester

For at kunne identificere problemer med vores onlinetjenester, udvikle og forbedre dem og gøre dem endnu mere attraktive for dig som kunde har vi blandt andet brug for at analysere brugen og resultaterne. Vi kan f.eks. indsamle tekniske oplysninger såsom hvilken type mobilenhed, du bruger, en unik enhedsidentifikator såsom IMEI-nummer, enhedstoken, MAC-adresse for enhedens trådløse netværksinterface, IP-adresse, mobilnummer, der anvendes af enheden, oplysninger om mobilnetværk samt browser- og operativsystemversion. Det kan også være oplysninger om dine besøg på vores onlinetjenester, herunder, men ikke begrænset til, trafikdata, weblogs og andre kommunikationsdata.

Behandling af personoplysninger, som vi er forpligtet til at udføre i henhold til loven

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger til dette formål?

Vi er lovmæssigt forpligtede til at foretage visse handlinger, f.eks. når vi har indgået en kontrakt med dig. Vi er f.eks. forpligtet til at føre regnskab på en korrekt måde. For at kunne gøre dette er vi nødt til at behandle nogle af dine personoplysninger, og det gør vi for at overholde de respektive juridiske forpligtelser.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Oplysningerne opbevares så længe, som den juridiske forpligtelse kræver det, men vi må ikke bruge dem til andre formål.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi deler ikke dine personoplysninger med nogen tredjepart, medmindre det kræves ved lov.

Beskyttelse af vores rettigheder og interesser

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger til dette formål?

For at vi skal kunne værne om vores interesser i en tvist eller lignende sager og for at kunne forhindre eller efterforske eventuelle bedragerier, andre lovbrud eller misbrug af vores onlinetjenester. Til dette formål kan oplysningerne opbevares i op til 10 år, men ikke længere end nødvendigt. Vi kan dele dem med f.eks. domstole eller myndigheder.

Vores retsgrundlag for behandling af personoplysninger er vores legitime interesse i at etablere, forfølge, undersøge eller forsvare et retskrav.

Kameraovervågning - overvågningsfilm

Vi mener, at vi har en fælles interesse i, at besøg på MAX skal være sikre og trygge. I nogle af vores restauranter bruger vi derfor overvågningskameraer for at beskytte vores gæster, personale og ejendom mod kriminalitet. Det betyder, at vi kan behandle personoplysninger såsom billeder af personer. Overvågningsoptagelser deles kun med politiet efter specifik anmodning, når det er nødvendigt for efterforskningen af en forbrydelse. Overvågningsoptagelser slettes efter 30 dage.

Vores retsgrundlag for behandling af personoplysninger er vores legitime interesse i at forebygge og forhindre kriminalitet.

Hvor opbevarer vi dine data?

Vi tilstræber altid at opbevare og behandle dine personoplysninger inden for EU/EØS. I undtagelsestilfælde kan dine personoplysninger dog blive overført til og behandlet i lande uden for EU/EØS af vores leverandører eller databehandlere. Når vi gør det, vil vi sikre, at overførslen sker på grundlag af Europa-Kommissionens såkaldte standardkontraktbestemmelser eller bindende virksomhedsregler suppleret med de tekniske og administrative garantier, der anses for nødvendige for at sikre et beskyttelsesniveau for dataene, der i alt væsentligt svarer til det, der gælder inden for EU/EØS.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger er beskyttet af både tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Alle overførsler af persondata og tokens krypteres. Alle personoplysninger opbevares sikkert, og adgangen til data overvåges og begrænses til de personer, hvis arbejdsopgaver kræver det.

Dine rettigheder

Ret til adgang

Du kan til enhver tid kontakte os (info@max.se) for at anmode om et uddrag af de personoplysninger om dig, som vi har behandlet.

Ret til berigtigelse

Du kan til enhver tid kontakte os for at anmode om berigtigelse af unøjagtige personoplysninger eller for at supplere ufuldstændige personoplysninger.

Retten til at blive glemt

Du har ret til at bede os om at slette dine personlige oplysninger. Selvom du beder os om at slette dine personoplysninger, kan vi nogle gange være nødt til at gemme visse personoplysninger, f.eks. når loven kræver det, eller hvis behandlingen er nødvendig for at værne om eller håndhæve vores juridiske interesser. I sådanne tilfælde vil vi blokere brugen af dine personoplysninger til de formål, som du ønsker at blive glemt for.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, f.eks. mens du venter på, at urigtige oplysninger kontrolleres og eventuelt bliver rettet. Bemærk, at begrænsning af behandling eller sletning af dine personoplysninger kan indebære, at vi ikke kan opfylde vores forpligtelser over for dig.

Vi skal også informere dig, når begrænsningen af behandlingen af dine personoplysninger ophører.

Ret til at gøre indsigelse

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, f.eks. til direkte markedsføring. Dette omfatter eventuel profilering af dig, der foretages med henblik på sådanne formål. Hvis du gør indsigelse mod, at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring, skal vi straks ophøre med en sådan behandling. Bemærk, at hvis du selv kontakter os for at få yderligere information om vores tjenester, er dette ikke et eksempel på direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i et maskinlæsbart format og overføre dem til en anden dataansvarlig, såkaldt dataportabilitet. Dette gælder kun for personoplysninger, som du selv har givet os, som behandles automatisk af os, og som vi behandler for at kunne opfylde kontrakten med dig, eller fordi du har givet dit samtykke.

Klager

Hvis du har kommentarer eller klager vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte info@max.se. Vi hjælper dig gerne. Hvis vi mod al forventning ikke er i stand til at finde en løsning sammen, kan du henvende dig til Datatilsynet, som er tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger i Danmark.

Datatilsynet har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: 
dt@datatilsynet.dk
Telefon: 
33 19 32 00
https://www.datatilsynet.dk/

Ændringer i vores privatlivspolitik

Løbende mindre ændringer i vores privatlivspolitik meddeles via webstedet. Væsentlige ændringer i den måde, dine personoplysninger behandles på, vil blive meddelt via e-mail (hvis vi har adgang til din e-mailadresse), sms eller brev. Hvis du har kommentarer til vores håndtering af personoplysninger som følge af ændringen, bedes du kontakte vores kundeservice på info@max.se.

Cookies Policy

Læs vores cookiepolitik »