Retfærdighed hos MAX

Vi vil gøre en positiv forskel i verden, og for os hos MAX Burgers handler det om, at hele vores virksomhed bidrager positivt til samfundet. At blive en bæredygtig virksomhed i et bæredygtigt samfund er et langsigtet mål, hvoraf vores medarbejderes udvikling og trivsel er en vigtig del. Vi ønsker også at bidrage til at bekæmpe fattigdom og hjælpe mennesker i nød rundt omkring i verden, hvilket vi arbejder for gennem fonden Rättvis fördelning.

Inkluderende arbejdsplads

Arbejdet med mangfoldighed er en hjertesag hos MAX. Alle medarbejdere, uanset køn, kønsidentitet, etnisk tilhørsforhold, funktionsnedsættelse, religion, seksuel orientering og alder, skal føle sig trygge og inkluderede.

En anden del af vores mangfoldighedsarbejde handler om at muliggøre beskæftigelse af mennesker, der er langt væk fra arbejdsmarkedet, fx på grund af en funktionsnedsættelse. En måde for os at være en positiv kraft i dette, er at samarbejde med organisationer og myndigheder, der hjælper personer, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. I vores samarbejder fokuserer vi på en ansøgers evner frem for, hvad de ikke er i stand til. Ved at udnytte menneskers potentiale skaber vi nye løsninger, hvilket resulterer i et imødekommende miljø for både vores medarbejdere og vores gæster.

Bæredygtig forsyningskæde

Vores leverandører er utroligt vigtige, uden dem ville vi ikke kunne gøre noget af det, vi gør. Som led i vores kvalitetsarbejde sammenligner vi løbende forskellige leverandører for at kunne tilbyde de allerbedste råvarer. Ud fra definerede standarder fastholdes et konstant fokus på innovation på de områder, som vi ser som de mest centrale for, at vi kan bidrage til at gøre verden lidt bedre.

Dyrevelfærd

Som indkøber af råvarer af animalsk oprindelse mener vi, at godt dyrehold er vigtigt for vores bestræbelser på at gøre verden lidt bedre. Vi tager imod hjælp fra videnscentre og brancheorganisationer for konstant at forbedre os, og vi udvikler gradvist en policy for alle dyrearter.

At købe så lokalt som muligt er en prioritet, det er endda en del af vores brandhistorie. I 1968, da vi åbnede dørene til den første MAX-restaurant i lille Gällivare, havde vi allerede truffet beslutningen om, at MAX-burgere skulle laves med svensk kød. I dag, mere end halvtreds år senere, bruger vi stadig svensk oksekød, svensk kylling og svensk bacon på vores restauranter i Sverige.

Fonden Rättvis fördelning

Siden 2006 er en del af MAX's nettooverskud blevet øremærket til at hjælpe med at reducere fattigdom i udsatte lande. For at beskytte og styre dette arbejde blev fonden Rättvis fördelning grundlagt i 2009. Hvert år tildeles 7 til 10 procent af MAX's nettooverskud til fonden.

De projekter, som fonden driver eller støtter, har til formål at tilgodese udsatte menneskers basale behov. På længere sigt handler det også om at skabe gode forudsætninger for selvforsørgelse med vægt på uddannelse og sundhedsvæsen. Disse er vigtige elementer for, at samfund kan være selvforsynende og for at bryde fattigdomsspiralen.

Fonden drives ikke som en velgørenhedsorganisation eller for at yde bistand, med i stedet stilles værktøjer til rådighed for at sikre en retfærdig fordeling. Læs mere på rattvisfordelning.org.